Tagged: alkemija

Srebrno doba 0

Srebrno doba

Nekom današnjem Judi mogli biste podastrijeti čitav svijet, no kakvu bi naknadu dobio za svoj zločin? Naše kameno doba već je toliko mračno da nitko čak ne vjeruje ni kako tamo vani uopće postoji neki Bog, pa makar da bi ga se izdalo. Kome onda, i kako, objasniti vrijednost srebra?