Tagged: Laibach

Sedmi nacionalizam 0

Sedmi nacionalizam

Šest bivših federativnih republika, sedam živih i zdravih nacionalizama. Kako? Zašto? Poznaje li Kali osnovnu matematiku? Pitajte Nenada Perkovića.