Tagged: otvoreno društvo

11

Pustite malene

Par riječi o homoseksualnim brakovima i perspektivama na periferiji Euro-atlantskog Carstva.