Tagged: školstvo

Matematici ne pakovati 0

Matematici ne pakovati

Uobičajeno je govoriti o tome kako ideologija izopačuje obrazovanje. I, naravno, implicite zaključiti da će sve biti u redu kad je se zamijeni „istinom“, odnosno drugom ideologijom. Ova ironična situacija nije ništa novo: borba za autoritet nad obrazovanjem je borba za moć. Na Kali Tribune o tome ste već mogli čitati u kontekstu marifetluka „Građanskog odgoja i obrazovanja“. No rijetko kad se naiđe na tvrdnju kako ideologizacija obrazovanja škodi matematici i da je to možda veći napad na slobodu duha nego instaliranje „građanskih kompetencija“ i „diversity traininga“. U novom članku Zdenka Kremera možete dobiti neku ideju o toj, naizgled, paradoksalnoj situaciji.