Tagged: tranzicija

Skica sjevera i juga 0

Skica sjevera i juga

Ako je vjerovati medijima, postoje samo dva grada u Hrvatskoj. Zagreb i pod njim Split, a okolo plač i škrgut zuba. Kako je to moguće? Nije moguće. Pročitajte par riječi o tome kako mediji proizvode stvarnost kvalitetnu kao kineska roba široke potrošnje.