Tako propada svijet – Rene Guenon o velikom The Endu

You may also like...

3 Responses

  1. komentator says:

    Prema hinduističkom računanju vremena, Kali Yuga Maha-Yuge u kojoj smo trenutno će trajati još 426,883 solarnih godina, ako ćemo se oslanjati na izračune Aryabhate. Prema tim izračunima, trenutna Kali Yuga traje tek 5117 godina. To je tek jedna (niti cijela) osamdesetčetvrtina cijele Kali Yuge. U svakom slučaju, jedna Kali Yuga traje 432 000 solarnih godina, bili izračuni Aryabhate točni ili ne. Također, Kali Yuga kao (zadnji i najkraći) dio jedne Maha-Yuge nije nazvana prema božici Kālī, nego prema demonu čije ime u latiničnoj transkripciji (a u hrvatskom i mnogim drugim jezicima u nominativu jednine) dijeli isti poredak grafema kao i navedena božica. Ipak, u izgovoru je razlika u vrsti naglaska samoglasnika.

  2. tino says:

    Visoko vrijedan tekst, Branko, svaka čast!

  3. Nikola says:

    Jedan od boljih članaka koji sam pročitao u poslednje vreme. Bravo!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *