Doba tranzicije i izdaja znanstvenika

You may also like...

3 Responses

  1. komentator says:

    Unutar darvinističke paradigme (“velikog narativa”? 🙂 ) evolucija nije sinonimna s napretkom. “Napredak” je vrijednosna kategorija i implicira neku teleologiju, napredak PREMA nečemu, dok darvinistička evolucija nije teleologijska (osim kada je to implicitno, što nije u skladu sa znanstvenom pričom), pa samim time ne možemo govoriti o “napretku”, nego u najboljem (opet, ne vrijednosno) slučaju o pomaku sa sustava manje kompleksnosti na sustave veće kompleksnosti putem tih i tih mehanizama.

    A ovo iz prvog paragrafa, kada ljudi brkaju evoluciju s napretkom, “mi evoluiramo”, itd. je ono što i piše – prazni slogani, floskule nemisaonih umova, na kraju krajeva rječnikom meni poprilično antipatičnog (to say the least) Dawkinsa – memima.

    Takve rečenice, doduše, pretpostavljaju tzv. vigovsku filozofiju povijesti, linearnu, koja je jednaka za neke oblike kršćanstva (za Origena ne, primjerice), za liberalizam i za Marxovu sekularnu eshatologiju. Vjerojatno bi se tome mogao dodati i “transhumanizam” i ove priče o “singularnosti” i razne tehno-znanstvene utopije s elementima SF-a (ili čisti SF, kao primjerice ona bulažnjenja Franka Tiplera o “točki Omega”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *