Nakaza i njezino vlasništvo

You may also like...

1 Response

 1. coco says:

  Ovdje je svakako krucijalan uvid kako se sve vrti oko apsolutizacije “slobode” i “sigurnosti” kao apsolutnih “vrijednosti”, također, nužna povezanost između slobode i sigurnosti e kako bi se ista mogla uživati, te kako jedno može u datim okolnostima poništavati drugo. Dodatno, uvid kako u političkoj sferi takav program nužno vodi do “prisilnog” priznavanja ludila drugog u smislu potpunog poništenja “realnosti” i prelaska u pseudo ili virtualnu “društvenu” realnost političke korektnosti.
  Ja bih samo pokušao nadopuniti sa par opaski –
  naime, osim ovog glavnog pitanja sa početka eseja – kako je moguće ovakvo, samo prividno, regresivno i praktički bez-otporno potonuće u represiju navodno liberalnih društava – provlači se i sekundarno pitanje tj. percepcija svekolike represije kao “fašizma” ili “covid-fašizma”. Na takve usporedbe se opet mnogi podsmjehuju , slično kao i na djevice Marije, kako netko može uspoređivati nasilje “pravog” tj. historijskog fašizma sa ovim blagim i dobronamjernim mjerama kućnog pritvora a tu i tamo i pendrečenja.
  No, pokazuje se da usporedba sa fašizmom nije bez osnova, naime,dovoljno je samo uočiti što zapravo čini osnovu fašizma u “strukturalnom ” smislu? Prava osnova za pojavu fašizma je zapravo *svaka* apsolutizacija neke vrijednosti. Npr. historijski fašizam je bio utemeljen na Državi kao apsolutnoj vrijednosti – npr. evo šta sam Musolini kaže:
  “The keystone of the Fascist doctrine is its conception of the State, of its essence, its functions, and its aims. For Fascism the State is absolute, individuals and groups relative.”
  Slično, ako dosljedno apsolutiziramo vrijednosti “sloboda pojedinca” i “sigurnost” – nužno dobijemo ponovo “strukturalno” fašisoidno čudovište koje upravo vidimo posvuda. Zanimljvio je da ljudi to uglavnom ne mogu verbalizirati ili konceptualizirati ali razumiju na razini instikta ili osjećaja, bilo da se nastoje uklopiti ili da osjećaju instiktivni otpor.

  Druga stvar, koja je već potencijalno bitno proširenje osnovnih teza jest stavljanje cijele društvene pojavnosti u rasponu od “tradicionalnih” ili predmodernih obrazaca (ostaci čega su “djevice Marije” na protestima – simbolički, a faktički to su ostaci ostataka koncpeta “realnosti” kakav je nekad bio…) pa sve do fenomena “gender fluidity” gdje se čak niti biološke datosti više ne uvažavaju tj. ne uzimanju zdravo za gotovo već se postavljaju isključivo kao predmet pseudo-izbora slobodnog pojedinca/(luđaka).
  Dakle, to je raspon kojeg vidimo – s jedne strane djevica Marija simbolički govoreći, s druge strane trans ljudi/pseudo ljudi/nakaze koje su oslobođene svake (vanjski određne) definicije ili determininate koji u deliriju “oslobođenja” haluciniraju svoju apsolutnu slobodu, a drugi se moraju praviti da je sve to normalno, štoviše poželjno.
  U tom rasponu od predmodernog, preko modernog do sadašnjeg “horizontalnog” postmodernizma vidimo zapravo da se desila *inverzija* u temeljnoj koncepciji stvarnosti. Naime, u svakom doživljaju svijeta možemo uočiti opreku “unutarnjeg” i “vanjskog”. U tom ključu se onda može zaključiti da je u predmoderno doba čovjek artefakte svojeg unutrašnjeg svijeta projicirao u vanjski svijet – simbolički rečeno “štovao je djevicu Mariju” ili Bogove itd.
  Ako bi se danas netko previše uživio u te artefakte lako bi mogao završiti u psihijatrijskoj ustanovi jer se općenito ti artefakti više ne smatraju “stvarnima” ili dijelom “objektivnog” svijeta. Dakle možemo reći da se, barem sa današnje točke gledišta, predmoderno doba doima kao “psihotičko” rješenje pitanja stvarnosti.
  S druge strane imamo današnju patologiju gdje se pak nikakva, pa ni puka biološka ograničenja više ne uvažavaju kao vanjske determinante stvarnosti, već se one pokušavaju prikazati kao nešto što se određuje samovoljno. Dakle, vanjski, objektivni, artefaki se pokušvaju izjednačiti sa nutarnjim. Drugim riječima individua je absorbirala cijeli vanjski svijet artefakata u SEBE, eksapndirala je prema van, nema više granice između vanjkog i nutarnjeg.
  To rješenje se može poistovjetiti sa narcizmom, dakle, narcizam je u određenom smislu inverzija psihotičkog rješenja, u kojem se, kako smo vidjeli , događa obrnuto – unutarnji artefakti se tumače kao vanjski.
  U tom ključu onda vidimo kao se razvija puni krug od psihotičkog do narcističkog odnošenja prema stvarnosti što se onda odražava u kulturi, društvu itd. Bit će zanimljivo vidjeti kao će narcističak pozicija dalje mutirati, naravno ako će još biti nekoga da o tome izvijesti..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *