Tagged: konspirologija

Leviathan i Behemoth – geopolitička konspirologija Aleksandra Dugina 0

Leviathan i Behemoth – geopolitička konspirologija Aleksandra Dugina

Politika globalizacije skriva svoju metafiziku kao nepriličnu imovinu. Za one koji znaju da projekt društva totalnog opsega nije moguć bez totalnog religijskog, političkog i ekonomskog sistema, pitanje je samo jedno: krije li zmija noge jer ih se stidi ili jer bez njih bolje gmiže?