Zbigovo udaljeno zrcalo

You may also like...

2 Responses

 1. Vatroslav says:

  Nisam shvatio što točno mislite kada kažete da je za antičke Grke nutarnji čovjek- aktivni um?

  Mislite možda samo na sposobnost mišljenja, uspostavu uzročno-posljedičnih veza, sumnju općenito ili nešto još višeslojnije?

  • Malić says:

   Aktivni um ili “umna duša” označava biće sposobno rasuđivati pomoću principa koje pronalazi refleksijom na vlastitu aktivnost. To je sposobnost mišljenja u najširem smislu. “Umna duša” je Plotinov izraz (primjerice, Enneads V 3.), a njime se želi diferencirati ljudski od božanskog uma, jer principi od kojih mišljenje polazi se otkrivaju kao “utisci” (hoi typoi) koje pronalazimo kad metodički promišljamo vlastitu misaonu aktivnost, kao i moralna načela, analogno utiscima što dolaze “izvana”, putem osjetila. Inače, cijela rasprava o pasivnom, aktivnom i kreativnom umu započinje s Aristotelom, ali ne može se razrješiti bez da se posegne za Platonom, što je učinio Plotin, zbog čega parafraziram upravo njegovu definiciju. U Aristotelovoj “Nikomahovoj Etici” (knj. 9) na jednom mjestu se kaže, također parafraziram, da je “Um ponajviše čovjek sam”, a tu se um odnosi na sposobnost uspostavljanja ispravnih odnosa s drugim ljudima.

   Kvalifikacija “aktivni” stoji zbog Aristotelovog učenja o pasivnom umu, koji je samo recipijent vanjskih objekata spoznaje (sam po sebi čista mogućnost, dok ga ne “stavi u pogon” nešto izvana). Ovako destiliran i jednoznačan izraz dolazi od Tome Akvinskog koji ga je, po mom mišljenju, prilično dobro i sistematički razložio.

   U tom smislu, dakle, aktivni je um “uspostava uzročno-posljedičnih veza”, s tim da se ne smije zaboraviti kako je riječ o radikalno različitim shvaćanju uzročnosti od novovjekovno-znanstvenog, a s druge strane i mogućnost spoznaje moralnih načela. On nipošto nije “sumnja općenito” ili samo “sposobnost” mišljenja, nego “energeia” odnosno “djelatnost” mišljenja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *